लामा दूरी के यातायात आ आन्तरिक हवाई उड़ान कुवार ५ गते से खुला करे के निर्णय

 लामा दूरी के यातायात आ आन्तरिक हवाई उड़ान कुवार ५ गते से खुला करे के निर्णय

काठमांडु, २८ भादो ।
सरकार अन्तरजिल्ला यातायात या आन्तरिक हवाई उड़ान अगिला महीना कुवार ५ गते से खोले के निर्णय कइले बा ।
काठमांडु में सोमार के दिने बइठल मन्त्री परिषद के बइठक में यातायात या आन्तरिक उड़ान खुला करे के निर्णय कईल गईल खबर प्राप्त भईल बा ।

Digiqole ad Digiqole ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *